Autentificarea notarială a tranzacției imobiliare

Atunci când are loc transferul legal al proprietăţii, Agentul imobiliar, ţine cont de faptul că acesta poate avea loc numai în prezenţa unui notar şi cu respectarea tuturor prevederilor legale. Vânzătorul trebuie să prezinte toate actele ce denotă proprietatea asupra imobilului, precum şi dovada că imobilul nu prezintă nici o interdicție. Înainte de a semna, ambele părţi, atât vânzătorul cât şi cumpărătorul, trebuie să stabilească  detaliile și condițiile tranzacției, precum ar fi preţul final, cine achită taxele notariale sau în ce condiţii va intra noul proprietar în posesia imobilului.

Cea mai recomandată vizită la notar este cea pregătită anterior de către Agentul imobiliar care conclude,stabilește,adună toate detaliile aferente tranzacției.

Sunt cazuri în care părţile se înţeleg să stipuleze un preţ mai mic, pentru a economisi din taxe. Acest lucru însă poate avea efecte adverse în momentul în care are loc un proces prin care se anulează actul de vânzare-cumpărare, iar cumpărătorul este în drept să îşi primească suma plătită. Atunci cumpărătorul ar putea pretinde o sumă mai mare.

Notarul are obligaţia să înregistreze priprietatea pe numele solicitantului. Pentru aceasta Agentul se asigură caVînzătorul să remită toate actele de proprietate. In vederea evitării unor griji ulterioare se semnează şi contractele cu furnizorii de servicii şi utilităţi (gaz, electricitate, apă).

Potrivit notarului, actele care conferă dreptul de proprietate asupra imobilului sunt diferite: contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată (altfel spus contractul de privatizare), contractul de vânzare-cumpărare, contractul de donație, hotărâre judecătorească, certificat de moștenitor legal sau testamentar precum și multe alte acte. Esența acestei proceduri constă în verificarea apartenței dreptului de proprietate asupra imobilului, verificarea proprietarilor, capacitatea lor juridică și fizică, existența proprietății. Din aceste considerente ar fi oportună consultarea anticipată de către Agentul Imobiliar al unui notar sau a unui jurist.

Etapa ulterioară constă din pregătirea certificatelor destinate pentru înstrăinare, verificarea imobilului de lipsa oricăror interdicții, gaj sau alte sechestre, lipsa datoriilor la serviciile de deservire a apartamentului.

Ultima etapă este formularea la notar a condițiilor de înstrăinare cum ar fi: indicarea prețului de vânzare a imobilului, stabilirea modului și momentului de transmitere a banilor, indicarea termenelor de eliberare, cunoașterea limbii de stat sau a altor limbi cu indicarea traducerii, semnarea contractului.

De regulă, vânzătorul trebuie să prezinte cumpărătorului documentele care confirmă că are în proprietate acel bun. În unele cazuri, însăşi legea stabileşte documentele necesare de a fi prezentate. De exemplu, în cazul în care prin contract de vânzare-cumpărare se vinde un teren de pământ, vânzătorul trebuie să prezinte documentul ce confirmă dreptul de proprietate asupra terenului de pământ, precum şi extrasul din registrul bunurilor imobile. De asemenea, la vânzarea bunului se vor prezenta şi documente care ar certifica faptul că bunul ce se vinde este de calitatea prevăzută în contract (ex. gradul de fertilitate al pământului în caz că obiect al contractului este un teren cu destinație agricgolă).

Lista documentelor ce trebuie să le prezinte vânzătorul în cazul contractului de vânzare-cumpărare a unei case de locuit/apartament/teren agricol/teren de pământ:

1.  Documentul ce atestă dreptul de proprietate, care poate fi: fie contract de înstrăinare, titlul deținătorului de teren, hotărârea judecătorească, contract de donație, testament etc.)

2.  Extras din registrul bunurilor imobile de la Oficiul Teritorial Cadastral.

3.  Certificat de evaluare a bunului imobil de la Oficiul Teritorial Cadastral.

4.  Certificat de la Inspectoratul Fiscal Teritorial (de pe sectorul în care se află bunul) privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat pe bunul imobil înstrăinat.

5.  În cazul în care vânzătorul este minor, este necesar acordul de la Organul de Tutelă și Curatelă prin care își exprimă acordul la înstrăinarea bunului imobil .

6.  În cazul în care bunul este ipotecat, creditorul (care poate fi banca, persoana fizica, persoana juridică, statul) își exprimă acordul la înstrăinarea bunului.

7.  Dacă bunul imobil este dobândit în timpul căsătoriei, este nevoie de prezența soțului sau de acordul acestuia la înstrăinarea bunului imobil, exprimat prin declarația autentificată/legalizată notarial.

8.  În cazul în care bunul imobil este privatizat, la înstrăinare participă toți participanții la privatizare.

9.  Buletinul de identitate valabil al vânzătorului, dacă e reprezentant  procura cu împuternicirea de a semna contractul de înstrăinare și buletinul de identitate valabil.

10.  Dacă proprietar al bunului imobil este o persoana juridică, e necesar să prezinte actele de constituire, procesul verbal sau decizia, și persoana care semnează contractul cu împuternicirea de a semna (dacă semnează administratorul persoanei juridice, el prezintă procesul-verbal prin care este împuternicit să semneze contractul de înstrăinare, iar dacă este o persoană fizică, e nevoie de o procură autentificată notarial cu dreptul de a înstrăina).

N.B. Documentele respective sunt solicitate de către notari în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare urmează a fi autentificat notarial. De asemenea aceste acte se solicită la toate contractele ce presupun înstrăinarea unui bun. Ex: Donația, schimbul, înstrăinarea unui bun cu condiția întreținerii pe viață.

PLATA  PENTRU  AUTENTIFICAREA 

TRANZACŢIILOR  EVALUABILE

 Conform articolul 8 al Legii cu privire la Notariat, plata raportată la valoarea tranzacţiei se determină:

    (1) Cuantumul plăţii pentru autentificarea tranzacţiilor evaluabile se determină în funcţie de valoarea tranzacţiei, după cum urmează: 

Valoarea tranzacţiei Plata
de pînă la 20 000 lei    1,3 %, dar nu mai puţin de 180 lei
20 001 — 50 000 lei    1,0 %
50 001 — 100 000 lei    0,9 %
100 001 — 200 000 lei    0,8 %
200 001 — 400 000 lei    0,6 %
400 001  — 600 000 lei    0,5 %
600 001 — 800 000 lei    0,3 %
800 001 — 1 000 000 lei    0,2 %
de la 1 000 001  lei    0,1 %

    (11) Cuantumul plăţii pentru autentificarea tranzacţiilor evaluabile cu bunurile imobile, în cazul în care solicitantul este persoană fizică, se stabileşte în proporţie de 0,1% din valoarea tranzacţiei. În cazul în care solicitantul este persoană juridică, plata pentru autentificarea tranzacţiei evaluabile cu bunurile imobile se determină conform cuantumului prevăzut la alin.(1), aplicînd coeficientul 0,5 la efectuarea tranzacţiilor în valoare de pînă la 800000 de lei. Cuantumul minim al plăţii pentru autentificarea tranzacţiilor evaluabile cu bunurile imobile constituie 120 de lei.

    (2) În cazul tranzacţiei de schimb, cuantumul plăţii se determină prin majorarea cu 10 % a plăţii determinate conform alin.(1) şi (11).

În conformitate cu art.9,

  • La eliberarea certificatului de moştenitor, pentru moştenitorii de clasa I se stabileşte plata de 0,5% din valoarea moştenirii, pentru moştenitorii de clasa II se stabileşte plata de 0,7% din valoarea moştenirii, iar pentru ceilalţi moştenitori se stabileşte plata de 1% din valoarea moştenirii.
       (2) Pentru măsurile de conservare a averii succesorale, se stabileşte o plată în valoare de 0,3% din costulaverii conservate.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s